Մանկատան Սաներ

Հիմնադրամի կարևորագույն հիմնախնդիրներից են մանկատան սաների սոցիալականացման, հասարակությանը ինտեգրման գործընթացների, սոցիալ-մանկավարժական գործունեության, մանկական հոգեբանական աջակցություն’ Իսրայելից հրավիրված բժիշկ-հոգեբան Յանիվ Սայսկիի օգնությամբ, աջակցություն բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանելու և մանկատան սաներին զինել սոցիալական  աշխատանքի կարողություններով ու հմտություններով։ Իսկ ապագայում նաև աշխատանքի հրավիրել հիմնադրամում: